Dispozitie privin circumscriptia electorala

27/04/2012 – 12:42 PM

D I S P O Z I T I A  Nr. 85

Din 06.04.2012

 

Privind numarul Circumscriptiei Electorale a Comunei Sanpetru si sediul Biroului Electoral de Circumscriptie

Primarul Comunei Sanpetru , Rusu Ion ,

Potrivit   prevederilor  Legii nr. 67 / 2004 republicata , completata si modificata ,    pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale ;

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 140/2012privind stabilirea datei de desfasurare a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012 coroborat cu prevederile Ordinul Prefectului Judetului Brasov nr. 208 din 20.03.2012 privind numerotarea circumscriptiilor electorale din judetul Brasov , pentru alegerea autoritatilor  administratiei publice locale din anul 2012 ;

In temeiul prevederilor  art. 63 alin 1 lit a) coroborat cu alin 2 ) si art.  68  din Legea nr. 215 / 2001 a Administratiei Publice Locale , republicata ;

 

 

DISPUNE

 

     ART. 1.   In Comuna Sanpetru , judetul Brasov , cu ocazia desfasurarii alegerilor privind autoritatile publice locale , se organizeaza Circumscriptia Electorala nr. 45 .

 

ART. 2 . Sediul Biroului Electoral de Circumscriptie  este Comuna Sanpetru , strada Republicii , nr. 655 , judetul Brasov , cod 507190 , tel : 0268/ 360028 ; 0268/360118 , Fax : 0268/360118   – Sediul Primariei Sanpetru .

 

 

 

                                PRIMAR                                                   Vizat pentru Legalitate

                                 Ion RUSU                                                              SECRETAR                                                                                                                             Mirela Elena DAVID 

Ne pare rau, nu se pot lasa comentarii pentru acest articol.