Dezvoltare

dezvoltare

CONCEPTUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Dezvoltarea durabilă reprezintă realizarea unei calităţi mai bune a vieţii în prezent fără a compromite şansa generaţiilor viitoare la un trai cât mai bun. Aceasta înseamnă realizarea unui echilibru între dezvoltarea economică, cea socială şi protecţia mediului înconjurător. Conform viziunii dezvoltării durabile, progresul integrează obiective imediate şi pe termen lung, acţiuni locale şi globale, probleme economice şi de mediu, toate fiind inseparabile. Dezvoltarea durabilă urmăreşte şi încearcă să găsească un cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor în orice situaţie în care se regăseşte un raport de tipul om/mediu, fie că e vorba de mediul înconjurător, economic sau social.

Definiţia dezvoltării durabile cel mai des uzitată aparţine lui Lester Brown: „Dezvoltarea Durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi”

DE CE ESTE NEVOIE DE O STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ?

Necesitatea strategiei pentru dezvoltarea comunităţii locale

 • Stabilirea direcţiilor de dezvoltare economică, în conformitate cu posibilităţile şi potenţialul local al fiecărei localităţi şi în armonie cu dezvoltarea economică a celorlalte comunităţi adiacente
 • Planificarea proiectelor de investiţii, conform necesităţilor populaţiei locale
 • Elaborarea şi aplicarea politicilor publice privind amenajarea eficientă a teritoriului
 • Stabilirea politicilor publice de acţiune privind protejarea mediului
 • Elaborarea şi aplicarea unor politici publice în domeniul social, care să asigure evoluţia pozitivă în domeniul demografic, fixarea şi dezvoltarea forţei de muncă locale
 • Stabilirea politicilor publice de acţiune privind siguranţa populaţiei

Necesitatea strategiei pentru luarea deciziei

 • Dezvoltarea planificată a fiecărei localităţi, conform nevoilor concrete şi a cerinţelor exprimate de populaţie
 • Integrarea dezvoltării localităţilor în Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată a Zonei Metropolitane Braşov, a judeţului Braşov şi a Regiunii Centru
 • Strategia reprezintă un instrument de lucru pentru aleşii locali şi asigură continuitatea procesului de dezvoltare
 • Strategia reprezintă un instrument de monitorizare şi evaluare a dezvoltării durabile

Necesitatea strategiei pentru implementare

 • Strategia oferă cadrul orientativ de dezvoltare durabilă integrată şi asigură prin proiectele pe domenii de dezvoltare un plan concret de acţiune pentru fiecare localitate

Necesitatea strategiei pentru accesarea fondurilor structurale şi de coeziune

 • Strategia reprezintă viziunea şi planul de acţiune concretă pentru dezvoltarea grupurilor de comunităţi şi este baza de justificare a propunerilor de finanţare
 • Strategia este un document indispensabil pentru justificarea finanţării proiectelor, indiferent de sursa de finanţare
 • Localizează în timp şi spaţiu proiectul pentru care se solicită finanţare şi demonstrează legătura cu alte proiecte, cu elementele dezvoltării comunităţii şi cu dezvoltarea regională

Necesitatea strategiei privind armonizarea cu alte strategii de dezvoltare

 • Strategia de dezvoltare durabilă integrată este indispensabilă pentru armonizarea proiectelor de dezvoltare a comunităţii în relaţie cu alte localităţi vecine, cu judeţul Braşov şi cu Regiunea Centru

PREZENTAREA PROIECTULUI


Proiectul „ELABORAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNELOR SÂNPETRU, HĂRMAN, HĂLCHIU ŞI BOD” a fost finanţat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi a fost implementat de către Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, având codul SMIS 17330.

Abordarea principală în elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Durabilă este cea intercomunitară. Comunele Sânpetru, Hărman, Hălchiu şi Bod recunosc importanţa corelării dezvoltării locale cu cea a localităţilor învecinate, precum şi necesitatea dezvoltării unor proiecte cu impact la nivelul unui areal mai mare decât teritoriul unei singure comunităţi locale. Din acest motiv, toate cele 4 comune vizate de proiectul „ELABORAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNELOR SÂNPETRU, HĂRMAN, HĂLCHIU ŞI BOD” sunt implicate în mai multe iniţiative de dezvoltare intercomunitară

 • Pe de o parte cele 4 comune fac parte din Agenţia Metropolitană Braşov. Acest organism a fost constituit ca asociaţie de dezvoltare intercomunitară la nivelul Zonei Metropolitane Braşov şi vizează asigurarea unei dezvoltări coerente a întregului areal metropolitan
 • De asemenea, cele 4 comune sunt reprezentate la nivelul Grupului de Acţiune Locală ŢINUTUL BÂRSEI. Această asociaţie constituită din organizaţii publice şi private vizează dezvoltarea coerentă a unui teritoriu alcătuit din 9 comunităţi rurale, urmărind valorificarea potenţialului local şi a identităţii cultural istorice a zonei.

Pornind de la analiza situaţiei existente, a fost sintetizată viziunea de dezvoltare, ce trasează direcţiile strategice (obiective strategice) şi obiectivele specifice, pe baza cărora s-a elaborat portofoliul de măsuri şi lista de proiecte prioritare.

REZULTATELE OBTINUTE

În urma implementării proiectului „ELABORAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNELOR SÂNPETRU, HĂRMAN, HĂLCHIU ŞI BOD” au fost obţinute următoarele rezultate:

 • Realizarea strategiilor de dezvoltare durabilă pentru cele patru localităţi partenere, ce vor fi integrate în strategia de dezvoltare durabilă a Zonei Metropolitane Braşov
 • Formarea personalului – 20 de persoane au fost instruite în domeniul planificării strategice. 28 de persoane au participat la ateliere de lucru cu tema Egalitate de Şanse şi Dezvoltare Durabilă
 • Realizarea unui sistem informatic pentru implementarea strategiei – Pentru gestionarea şi implementarea strategiilor s-a achiziţionat o aplicaţie specializată pentru managementul strategiilor locale prin obiective/proiecte, necesară pentru planificarea resurselor în funcţie de priorităţi. S-au achiziţionat şi echipamentele IT necesare rulării aplicaţiei.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


Strategia de dezvoltare durabila a comunei Sanpetru Brasov

 

The sustainable development strategy of SÂNPETRU